Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid

Vanuit de visie “ervaringskennis is onmisbaar” heeft de Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid de missie om de inzet van kennis en ervaring van cliënten en naasten overal gemeengoed te laten worden.

De Helpdesk Ervaringsdeskundigheid van start!

Op 1 november 2023 is de Helpdesk Ervaringsdeskundigheid van start gegaan. Deze sluit naadloos aan bij wat we als Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid ontdekten. Er is al heel veel kennis beschikbaar maar het blijkt in de praktijk ingewikkeld om het te “zoeken, vinden en duiden”. Deze ontdekking heeft geleid tot 2 nieuwe projecten die met elkaar vervlochten zijn. Het opzetten van een ervaringskennisplein en het realiseren van een helpdesk. Het ervaringskennisplein zal begin 2024 live komen, de helpdesk is al van start. Deze Helpdesk gaat ook weer informatie opleveren over aan welke informatie vooral behoefte is, welke informatie voldoende duidelijk is en bij welke informatie nog toelichting en/of context noodzakelijk is.

De helpdesk is bereikbaar via www.ervaringskennisplein.nl

Het projectplan: “De Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid beoogt gemeenten, cliënten- en naastenorganisaties en andere relevante organisaties te ondersteunen in het toerusten en borgen van het perspectief van ervaringskennis en van ervaringsdeskundigheid van cliënten en naasten. Dit met betrekking tot alle thema’s van de meerjarenagenda beschermd wonen en maatschappelijke opvang (MJA) en zowel gevraagd als ongevraagd.”

Een beroemde uitspraak is ‘nothing about us without us ’. Niet óver ons maar mèt ons beslissen. Ervaringskennis is onmisbaar om te komen tot bestuur, beleid en uitvoering die aansluit bij wat nodig is voor de mensen waar betrokken bestuur, beleid en uitvoering zich op richt. De praktijk blijkt vaak weerbarstig. Het is nog geen gemeengoed dat mensen met ervaringskennis op het terrein van (dreigende)dakloosheid, maatschappelijke opvang en/of beschermd wonen ook werkelijk betrokken worden als er beleid óver hen gemaakt wordt. Dit geldt ook voor de borging van ervaringskennis bij de toetsing van en het toezicht op de uitvoering van datzelfde beleid. De Vliegende Brigade ervaringsdeskundigheid wil daar verandering in brengen. Door te onderzoeken waar de belemmeringen zitten en deze belemmeringen met behulp van experts te doorbreken.

 

 

Print Friendly, PDF & Email