Categorie: Wie zijn wij

Odette Hensen

Valente “In mijn dagelijks werk gebruik ik alle kennisbronnen die ik in mij heb. Kennis uit opleidingen, uit de praktijk én uit mijn eigen leven. Mijn streven is er op gericht om inzet van...

MIND Platform

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid (voorheen LPGGz) is dé koepel van, voor en door cliënten- en familieorganisaties in de ggz. De landelijke lidorganisaties, regionale organisaties, cliëntenraden en familieraden spelen een belangrijke rol. MIND Landelijk...

Valente

Vereniging Valente is een branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang. Vereniging Valente maakt zich sterk voor kwetsbare mensen in onze samenleving, zoals dak- en thuisloze mensen, slachtoffers van huiselijk geweld en cliënten in...

Werkplaats COMO

Cliënten Organisaties Maatschappelijke Opvang Werkplaats COMO bestaat uit (lokaal of regionaal georganiseerde en ongeorganiseerde) ervaringsdeskundigen en mensen met doorleefde eigen ervaring. De bundeling van een diversiteit aan ervaringskennis brengt verdieping, kracht en verbreding rond...

Cisca Goedhart

Cisca is teammanager Kennis, Innovatie en Onderzoek bij MIND en daarnaast al 27 jaar actief bij Labyrint-In Perspectief, een organisatie voor naasten van mensen met een psychische aandoening. Ze werkte internationaal in de ontwikkeling...

Erik Dannenberg

Erik vervult naast zijn hoofdfunctie als voorzitter van Divosa diverse maatschappelijke functies en toezichthouderschappen. Hij was voorzitter van de commissie Toekomst Beschermd Wonen en heeft in die periode veel samengewerkt met ervaringsdeskundigen, wiens geluid...

Alie Weerman

Alie houdt zich al jaren bezig met ervaringskennis als 3e bron van kennis (naast wetenschappelijke- en praktische professionele kennis) en is er op gepromoveerd. De kunst is om die bron van kennis echt tot...

Esmé Wiegman

Esmé is directeur bij Valente, brancheorganisatie voor participatie, begeleiding en veilige opvang, fusie van Federatie Opvang en de RIBW Alliantie. “Mensen willen een zinvol bestaan leiden en je moet kijken wat daarvoor nodig is....

Bert Frings

Bert heeft een passie voor het sociaal domein en alles wat daarmee samenhangt. Als voormalig wethouder van Nijmegen brengt hij veel bestuurlijke kennis en een uitgebreid netwerk mee.

Greetje Senhorst

MIND Greetje is als projectleider binnen het programma Regie in de Regio al een tijd actief om de stem van cliënten- en familieorganisaties in hun eigen regio of gemeente te versterken. Dit project biedt...