Kennis&inspiratie

Er is veel kennis beschikbaar die te maken heeft met enerzijds het inzetten van ervaringsdeskundigheid op allerlei terrein en anderzijds wat er nodig is vanuit ervaringsdeskundig perspectief. Deze kennis is echter vaak versnipperd omdat het een onderdeel is binnen een groter geheel. Wij als Vliegende Brigade hebben de volledige focus op het inzetten van ervaringsdeskundigheid en verzamelen de al beschikbare informatie zodat het voor iedereen goed vindbaar is.

Disclaimer

We pretenderen niet dat we hier volledig zijn. De volgorde van vermelden is vrij willekeurig. Mist u een rapport, een website of iets anders waarvan u vindt dat het wel op deze website vermeld moet worden? Schroom niet om een mail te sturen.

Rapporten

Handvatten voor het optimaal benutten van ervaringskennis en -deskundigheid bij beleidsontwikkeling.
Een inventarisatie van wensen voor versterking van regionale cliënten- en naastenorganisaties en een beschrijving van 11 goede voorbeelden.
(meer) participatie in de samenleving voor dak- en thuislozen en mensen met een psychische kwetsbaarheid. bron: Lectoraat GGZ en Samenleving

Naar overzicht alle rapporten

Websites en webpagina’s

De VvEd is de vereniging van ervaringsdeskundigen in zorg en welzijn. Zij verbindt ervaringsdeskundigen die in verschillende beroepsrollen actief zijn:
Van de geschiedenis kun je leren. Wij hebben net als de initiatiefnemers van de website "Canon Sociaal Werk" de overtuiging
Op de website "www.iedereenondereendak.nl" is veel informatie verzameld die betrekking heeft op het terugdringen van dakloosheid. Zet een punt achter

Naar overzicht alle websites

Overig (youtube, podcast etc).

Webinar met handvatten over hoe je zelfregie- en herstelinitiatieven beter kunt faciliteren, financieren en integreren in de regio’s.

Naar overzicht alle overig

Print Friendly, PDF & Email