Kennis&inspiratie

Er is veel kennis beschikbaar die te maken heeft met enerzijds het inzetten van ervaringsdeskundigheid op allerlei terrein en anderzijds wat er nodig is vanuit ervaringsdeskundig perspectief. Deze kennis is echter vaak versnipperd omdat het een onderdeel is binnen een groter geheel. Wij als Vliegende Brigade hebben de volledige focus op het inzetten van ervaringsdeskundigheid en verzamelen de al beschikbare informatie zodat het voor iedereen goed vindbaar is.

Disclaimer

We pretenderen niet dat we hier volledig zijn. De volgorde van vermelden is vrij willekeurig. Mist u een rapport, een website of iets anders waarvan u vindt dat het wel op deze website vermeld moet worden? Schroom niet om een mail te sturen.

Rapporten

inspiratieboekje zelfregie- en herstelinitiatieven bron: MINDauteurs: Judith Tielemans, Rebekka Raap, Greetje Senhorst.verschijningsdatum: juni 2018 Samenvatting: Zelfregie- en herstelinitiatieven: dat ze
Onderzoek naar wat ervaringswerkers in het sociaal domein doen en onder welke omstandigheden.
Deze handreiking ondersteunt de inbedding van Zelfregie- en herstelinitiatieven in het aanbod van zorg en welzijn.

Naar overzicht alle rapporten

Websites en webpagina’s

Op de website "www.iedereenondereendak.nl" is veel informatie verzameld die betrekking heeft op het terugdringen van dakloosheid. Zet een punt achter
De VvEd is de vereniging van ervaringsdeskundigen in zorg en welzijn. Zij verbindt ervaringsdeskundigen die in verschillende beroepsrollen actief zijn:
De MIND Atlas is een online kaart waarop zo'n 300 cliënten- en familieorganisaties vanuit het hele land te vinden zijn.

Naar overzicht alle websites

Overig (youtube, podcast etc).

Webinar met handvatten over hoe je zelfregie- en herstelinitiatieven beter kunt faciliteren, financieren en integreren in de regio’s.

Naar overzicht alle overig

Print Friendly, PDF & Email