Wat kunnen we betekenen

De Vliegende Brigade Ervaringsdeskundigheid is er om partijen te ondersteunen bij vraagstukken met betrekking tot het inzetten van ervaringskennis. Dit kan door in gesprek te gaan met de verschillende partijen, door bewustwording of spiegelen of door te ondersteunen in het ontwikkelen van visie-, actie- of ondersteuningsplannen.

Werkwijze

Als er een vraag bij de Vliegende Brigade binnenkomt zal er eerst goed doorgevraagd worden om de vraag helder te krijgen. Vervolgens wordt er in samenspraak met de indiener een analyse gemaakt van wat er echt nodig is. Welke factoren spelen een rol in dit vraagstuk?

Binnen het kernteam wordt bekeken of de benodigde expertise binnen het kernteam beschikbaar is en wat de benodigde tijdsinvestering zou zijn. Als er meer tijd of andere expertise en/of competenties nodig zijn dan kan er een beroep gedaan worden op een expert uit de ‘flexibele schil’.

Flexibele schil

Alle leden van het kernteam en de stuurgroep hebben een breed netwerk waar binnen dit project gebruik van gemaakt kan worden. Tot deze groep behoren ervaringsdeskundigen, bestuurders, beleidsambtenaren etc.

Borgen kennis en ervaring

Zowel de al bestaande kennis en ervaring als de binnen een adviestraject nieuw opgedane kennis en ervaring zal bij elkaar gebracht en ontsloten worden. Het idee is dat met behulp van deze ‘kennisbank’ organisaties maximaal zelfredzaam kunnen worden met betrekking tot vraagstukken rondom het inzetten van ervaringskennis.

Voorbeelden adviestrajecten

Print Friendly, PDF & Email